Produkter: A -Ö

Hållbarafasader

Oavsett fasadtyp behöver alla hus och byggnader ses över och renoveras kontinuerligt.

Ofta räcker det med små insatser för att laga sprickor i putsen, små hål i tegelväggen eller tätningar i husets träpanel.

När du använder tätningsmassor utomhus, var noga med att läsa de speciella krav som råder för den produkt du valt. Det kan till exempel vara att produkten bör övermålas eller skyddas mot regn tills fogen är helt genomhärdad.

För att ständigt utveckla och erbjuda ett konkurrenskraftigt sortiment av produkter samarbetar vi med en rad olika branschorganisationer.