Produkter: A -Ö

Inomhus på stabila underlag

UNIVERSAL är en cementbaserad fästmassa för tunnsättning på fasta underlag där det finns risk för spänningar.Fixet kan användas inom- och utomhus samt tillsammans med golvvärme.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  • Sättning av kakel och klinker
  • Vägg och golv
  • Inomhus
  • Utomhus

UNDERLAG

  • Betong, lättbetong, puts, spackel
  • Gipsskiva
  • Bostik Tätskiktssystem

TEKNISKA DATA

Fogbar efter: ca 12 timmar
Betongålder: >3 månader. Klass 3 enligt HusAMA
Klassning EN12004: C2TE