Produkter: A -Ö

Produkter framtagna för att klara större påfrestningar inom exempelvis transportindustrin så som tätning av glasrutor, solluckor, tak- och golvsystem, luftkonditioneringsanläggningar, fogar i containerkonstruktioner, fogmassa för ljud- och vibrationsdämpande applikationer, elastiska lim- och tätfogar m.m.) Produktdatablad och säkerhetsdatablad hittar du under Ladda ner på respektive produktsida.