Produkter: A -Ö

GIPSSKIVELIM

0,3 ltr patron
Färger & Artikelnummer

0,3 ltr patron
Antal
2504
Tillagd i inköpslistan

Limma upp gipsskivor – spara skruv och tid

Gipsskivelim är avsett för montering av gipsskivor mot reglar av stål eller trä. Limmet är vattenburet med hög torrhalt och god vidhäftning mot olika material. Limmet är fyllande och har en konsistens som ger bra monteringsegenskaper och snabb hållfasthetsuppbyggnad.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För montage av gipsskivor mot stål- och träreglar. Den ena ytan ska vara sugande.

UNDERLAG

  • Trä
  • Betong
  • Metall
  • Plast (ej PE eller PP)

TEKNISKA DATA

EGENSKAPER FÖRE APPLICERING

Limtyp: Acrylatbaserat lim
Färg: Vit
Konsistens: Pasta
Skinnbildning: Ca 20 min
Torktid: Ca 2 timmar vid 1 mm limfilm, +20°C (50% RF)
Arbetstemperatur: Lim lägst +18°C, skivor och reglar lägst +10°C
Åtgång: Ca 10m²/600 ml
Lagringstid: 12 månader i obruten förpackning vid +5ºC till +20ºC

EGENSKAPER EFTER APPLICERING

Temperaturbeständighet: -20°C till +70°C
Åldringsbeständighet: Mycket god

  • basta.png
  • a20.png
  • Byggvarubedomning.png

Åtgångsberäkning


Beräkna

Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.