Produkter: A -Ö

CLEAR-BOND

0,29 ltr patron
Färger & Artikelnummer

0,29 ltr patron
Antal
2651
Tillagd i inköpslistan

Kristallklart för transparenta limningar

Clear-Bond är en bra kombination av tätningsmedel och lim. Ger klara, elastiska tätningar och elastiska konstruktionsfogar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  • Elastiska limningar och tätningar inom t ex buss-, husvagns-, tåg- och lastbilsindustrin
  • Limning och tätning av olika färgade material
  • Toppförsegling av glasmaterial mot trä- och metallanslutningar
  • Tätning av GRP eller för klädsel och profiler av aluminium på målade eller förbehandlade paneler

TEKNISKA DATA

Basmaterial: Silylmodifierad polymer (SMP)
Härdningssätt: Fukt
Skinnbildningstid: Ca 15 minuter vid 20°C och 50% RF
Öppentid: < 20 minuter vid 20°C och 50% RF
Härdningshastighet efter 24 tim: Ca 2,5 mm vid 20°C och 50% RF
Shore A hårdhet: Ca 35 (DIN 53505)
Lösningsmedelsinnehåll: 0%
Isocyanatinnehåll: 0%
Temperaturbeständighet: -40°C till 80°C
Appliceringstemperatur: 5°C till 35°C
Förvaras: i rumstemperatur
UV- och väderbeständighet: God

SPECIELLA KRAV

Vid stora vidhäftningskrav med hög termisk eller fysisk last, rekommenderas användning av Simson Primer M. Särskilt vid fuktiga förhållanden. Simson Primer M är en så kallad ”tvättprimer” som avfettar och förbehandlar materialets yta. Se tekniskt datablad för Simson Primer M eller Simson Prep. M för mer detaljerad information.

  • basta.png
  • Byggvarubedomning.png

Åtgångsberäkning


Beräkna

Angiven produktåtgång skall ses som ett riktvärde då yttre förutsättningar som till exempel typ av underlag, luftfuktighet och appliceringssätt kan påverka åtgången av en produkt.